Beata Dziembowska – Główna Księgowa Jokey Plastik Blachownia sp. z o.o.

Beata Dziembowska – Główna Księgowa Jokey Plastik Blachownia sp. z o.o.

“…Komfort wynikający ze wzbudzanego przez firmę poczucia bezpieczeństwa niezwykle

pozytywnie wpływa no ogólną jakość współpracy…”